Haber Odak

GENÇLERİMİZE NE KADAR İYİ REHBERLİK YAPABİLİRSEK GELECEĞİMİZ O KADAR GÜZEL OLACAKTIR

GENÇLERİMİZE NE KADAR İYİ REHBERLİK YAPABİLİRSEK GELECEĞİMİZ O KADAR GÜZEL OLACAKTIR
07 Aralık 2020 - 14:00

Gençlik Koordinatörleri Eğitimi’nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek onların hayatı da millet olarak geleceğimiz de o kadar güzel olacaktır” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 4 gün sürecek Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Koordinatörleri Eğitimi’nin açış konuşmasını yaptı.
Video konferans sistemi ile gerçekleştirilen programda ülke genelindeki Gençlik Koordinatörleri’ne seslenen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Gençlik bir milletin geleceğidir. Bizim ülke olarak en büyük zenginliğimiz ve imkanımız da gençlerimizdir” dedi.
Başkan Erbaş, Başkanlık olarak gençlik çalışmalarına özel bir önem verdiklerini ifade ederek, “Sizler de bu önemli hizmet için seçilmiş hocalarımızsınız. Gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek onların hayatı da millet olarak geleceğimiz de o kadar güzel olacaktır” diye konuştu.
Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak temel amaçlarının, gençlerin inanç ve medeniyet değerleriyle buluşmalarını, kendisine, ülkesine ve insanlığa faydalı olmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.
Hz. Peygamberin gençlerle iletişiminin en ideal örnek olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “O, gençlerle güven, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı bir iletişimi esas almış ve onların kendilerini gerçekleştirmelerine vesile olmuştur” ifadesini kullandı.
Gençlik döneminin insan hayatında özel ve hassas bir dönem olduğunu ve gençlik çalışmalarının özel bir bilgi, yetenek ve formasyon gerektirdiğine işaret eden Başkan Erbaş, şöyle devam etti:
“Teknoloji ve iletişimin her yeri kuşattığı ve hayatın büyük oranda dijital alanda yaşandığı bir çağdayız. Kuşaklar arası farklılıkların günden güne derinleştiği adeta her on yılda farklı ilgi ve algılara sahip bir neslin geldiği bir zamandayız. Bize düşen, gençlik döneminin duygu yoğunluğunu ve aksiyon arzusunu iyi ve faydalı olana yöneltmektir. Bunu yapmaya mecburuz. Aksi halde gençlerin heyecanı farklı yapılar ve terör örgütleri tarafından istismar edilmektedir. Biz gençlerimize en iyi şekilde rehberlik yapalım ki, zararlı akımlardan kişilerden, gruplardan, yapılardan etkilenmesinler.”
Gençlik çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Çalıştığımız alanın öneminin şuurunda olmamız lazım. Gençlik hizmetleri beceri, özveri, fedakârlık ister; sürekli okuma ve araştırma gerektirir. Özellikle şunu ifade etmek isterim; gençlik hizmetlerinin birinci ve temel şartı, gençleri sevmektir. Gençlerle buluşmaktan ve konuşmaktan heyecan duymaktır. Şayet bu yoksa o zaman bu alanda anlamlı ve kalıcı bir hizmet üretme imkânı da yok demektir” şeklinde konuştu.
“Yaşanan sorunları ancak İslam’ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz”
Başkan Erbaş, yeryüzünün tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığını, insanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunlarının bulunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:
“Dünya insanının büyük bir kısmı, kendini huzur ve güven içinde görmemekte ve maalesef geleceğe umutla bakamamaktadır. Bu durumdan en çok da gençler, kadınlar, çocuklar etkilenmekte, onlar mağdur olmaktadır. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunları ancak İslam’ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz. Bunu topluma ve dünyaya taşıyacak olan ise bizleriz. Dolayısıyla bizler milletin, ümmetin ve insanlığın umudu, iyiliğe ve hayra çağıran bir topluluk olduğumuzun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmek mecburiyetindeyiz.”
“En tükenmez hazinemiz, hakikatin bilgisine sahip olmaktır.” diyen Başkan Erbaş, “Batı, bilgiyi önemsemiş ama inancı ve ahlakı öteleyerek, bilgiyi insanlığın felaketine kullanmıştır. İslam dünyası ise bilgiyi ihmal etmenin bedelini ödemektedir. Ve maalesef bugün bizler, bilginin önemini idrak edememenin sancısını yaşıyoruz. Hâlbuki hepimiz A’lak Suresinin ‘oku’ emrini biliyor; Zümer Sûresi 9. ayetinin; ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu’ hükmünü anlatıyoruz. Şimdi bize düşen, bu ayetleri güzel bir şekilde anlamak, yaşamak, anlatmak ve insanların, gençlerin yaşamalarını sağlamak. O halde her birimiz geniş bir ufka ve bilgi birikimine sahip olmak durumundayız. Bunun için, seçici ve doğru okumalar yapmalısınız.” değerlendirmesinde bulundu.
Kalplere etki etmek ve akılları doğruya yöneltmekte Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyenin önemine işaret eden Başkan Erbaş, “Sosyal bilimler, edebiyat, tarih, toplumbilim, teknoloji, fizik vb. okumalarımız bize çok farklı kazanımlar sağlayacaktır. Bu bağlamda özellikle gençlik dönemi, gençlerin sorunları ve ilgi alanları çerçevesinde bilgi sahibi olmaya; disiplinli çalışmaya ve kendimizi hem bireysel anlamda hem de mesleki bakımdan geliştirmeye mecburuz” diye konuştu.

“EN BÜYÜK İMKÂNIMIZ; İMANIMIZ, SAMİMİYETİMİZ VE GAYRETİMİZDİR”
Yapılan çalışmalarda samimiyetin önemine değinen Başkan Erbaş, “En büyük imkânımız; imanımız, samimiyetimiz ve gayretimizdir. İhlâs ve samimiyeti kuşanmak, bizlere bitip tükenmek bilmeyen bir sermaye verecek ve manevi bereketin kapılarını açacaktır” ifadelerini kullandı.
Gençlik Koordinatörlerine, gençlere iyi birer rol model olmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Erbaş, şunları söyledi:
“Nebevî bir görevi ifa etme sorumluluğuna sahip olanların dikkat etmeleri gereken en önemli husus, sözün en doğrusunu ve güzelini söylemek, ahlakı ve yaşantısı ile de çevresine en güzel örnek olmaktır. Yapmadıklarımızı söylediğimizde sözün tesiri kaybolacak, yaşanmayan bilginin etkin gücü olmayacaktır. Diğer taraftan, en önemli şiarımız, güven veren ve güvenilen bir insan olmaktır. Bu itibarla, temsil sorumluluğumuzun tebliğ vazifemizden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Temsil olmayınca takdim, tebliğ etkili olmaz. O yüzden gençlerimizin karşısında yapacağımız en önemli şey, iyi bir örnek, iyi bir rol model olmaktır.”

“EN DOĞRU YÖNTEMİMİZ, HİKMET VE GÜZEL ÖĞÜTTÜR”
Konuşurken karşıdakinin anlayabileceği bir dil kullanmak gerektiğini belirten Başkan Erbaş, en doğru yöntemin hikmet ve güzel öğüt olduğuna vurgu yaparak, “Beşerî ilişkilerde ilgiyi, sevgiyi, nezaketi ve zarafeti kuşanmak; sahih, güzel hikmetli ve etkili söz söylemek; muhataba göre yani insanlara seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre konuşmak; ayrım yapmadan herkese dinin evrensel mesajını iletmek, bu yöntemin temel değerleri ve başlıca nebevî ilkeleridir. Çocuklara, gençlere, yetişkinlere onların anlayabileceği bir dil ile kullanacağımız dili, üslubu belirlemek zorundayız” şeklinde konuştu.
Başkan Erbaş, gençlere nebevî yöntemle yaklaşarak, yargılamadan, dikte etmeden onlarla dost olmanın, vakit geçirmenin, hayatı paylaşmanın, onlara yetki ve sorumluluk vermenin ve daha da önemlisi onlara ufuk açmanın, en temel yaklaşım olması gerektiğini vurgulayarak, “Nitekim Rabbimiz, tebliğde sert ve kaba sözü değil, hikmetli ve etkili sözü emretmektedir. Bu ayet-i kerimeyi tebliğ metodumuzda ilke edinmek zorundayız” dedi.
Başkan Erbaş, “Müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz.” hadis-i şerifinin çocuklara, gençlere yaklaşımda olmazsa olmaz ilkelerden birisi olduğunu kaydetti.
Gençlerle ilgilenmenin bir heyecan, sevgi, muhabbet işi olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, şöyle devam etti:
“En çok ihtiyaç duyacağımız şey, yüce bir ideal, adanmışlık ruhu ve bitmeyen bir heyecandır. İdealinizi büyük, heyecanınızı canlı tutun, kendinizi önemseyin. Bu manada, en büyük idealimiz, rıza-i bâri için yüce dinimiz İslam’a, gençliğe ve tüm insanlığa hizmet etmek olmalıdır. En büyük bahtiyarlığımız, bu uğurda adanmışlık ruhu ile çalışmak olmalıdır. Zira bu ulvî ideal uğrunda ortaya koyacağımız özverili gayretlerimiz mutlaka meyvelerini verecektir. Bu ise heyecanımızı daha da artıracak ve çalışma azmimizi daha da güçlendirecektir.”
Seminerde, gençlerle nasıl iletişim kurmak gerektiğini, hizmetlerin dil, üslup ve yöntem boyutu gibi önemli konuların ele alınacağını söyleyen Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Sizler gençlerle ilgili her çalışmayı, her gelişmeyi takip etmeye çalışacaksınız. Elinizde, masanızda, gündeminizde her daim gençlerle ilgili, bir kitap, bir araştırma, bir makale olacak. Gençlerle ilgili her konu dikkatinizi çekecek. Gençlere rehberlik yapmanın olmazsa olmazıdır bunlar. Aksi halde onları anlamakta geç kalabilirsiniz. Bu vesileyle, gönül verdiğiniz bu vazifenin gereğini hakkıyla yerine getirmeyi sizlere müyesser kılmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyor, hepinize görevlerinizde başarılar diliyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yüce Rabbimiz sizleri mahcup etmesin, her konuda yâr ve yardımcımız olsun. Kolaylıklar diliyorum. Dört gün sürecek bu müzakerelerin hayırlara vesile olmasını, nice kalplere, nice gönüllere güzellikler saçmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.”

Sitemizde yayınlanan tüm hakları Haberodak.com'a aittir. İzinsiz kopyalanamaz veya alıntılanamaz. twitter favori hilesi twitter takipçi hilesi

adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu